GENUIN TURBIN. Den ena av Värnå kraftverks turbiner stod stilla under vinterhalvåret, men nu är den nyputsad och fin.
Karolina Isaksson

Värnå tillbaka i full drift

Esse Elektro-Kraft

I maj var vattenkraftverket i Värnå tillbaka i full kapacitet efter en omfattande renovering av en av kraftverkets två turbiner. Servicearbetet blev nödvändigt efter att ett oljeläckage inträffat i den äldre turbinen i september i fjol.

”Det har krävts viss expertkunskap från tillverkaren, eftersom det handlar om en gammal maskin från 1960-talet”, berättar Kjell Enkvist, linjemontör på Esse Elektro-Kraft.

Hela turbinen skickades till Sverige för service och leverantörens personal har även varit på plats i Värnum för att köra igång turbinen och generatorn igen.

Vattenkraftverket i Värnå byggdes redan på 1920 och har sedan dess moderniserats flera gånger. Den ursprungliga turbinen har ersatts och nu drivs kraftverket med en turbin från 1960-talet och en från 1990-talet. Under servicearbetet har den nyare turbinen producerat el, men kraftverket har inte kunnat utnyttja vårflödena maximalt för elproduktion.

Värnå kraftverk producerar tillsammans med Hattar kraftverk omkring 10 miljoner kWh el per år.