Varje prick representerar 25 kolkraftverk.

2 400 nya kolkraftverk

Över 2 400 nya kolkraftverk är under byggande eller planering i världen fram till 2030, enligt en rapport som i samband med Parismötet presenterades av fyra klimatorganisationer, bland dem det kända Potsdaminstitutet.

Kina står för nästan hälften av de nya kolkraftverken, med 368 under byggande och 803 övriga planerade. Indien är i färd med att bygga 297 och har 149 under planering. Andra länder som satsar stort på kol är Turkiet (93 nya kraftverk), Filippinerna (60) och Japan (45). Inom EU är 27 nya kolkraftverk på gång.

Det är i normalfallet fråga om enorma anläggningar, i genomsnitt 600 megawatt. Om alla de 2 440 nya kraftverken byggs, tillför de en effekt på hela 1 428 gigawatt. Det är 125 gånger mer än den maximala effekt som stamnätsoperatören Fingrid kalkylerar med hos Finlands alla kraftverk i dag.

Enligt rapporten kommer enbart de nya kolkraftverken att 2030 emittera 6,5 miljarder ton koldioxid årligen. Tillsammans med existerande kolkraftverk med en kalkylerad teknisk ”livstid” efter 2030 kommer kolkraften i så fall att ge utsläpp på 12 miljarder ton per år.

De utsläppen skulle med 400 procent överskrida det medianvärde man inom IPCC räknar med, om det så kallade tvågradersmålet ska kunna nås.

Kanske är nu ändå en omsvängning på gång i Kina. Landet har under senare år stängt många mindre kolgruvor och lovat att landets fossila bränsleanvändning ska sluta öka 2030.

Precis efter årsskiftet meddelade Kinas energimyndighet att ”inga nya kolkraftverk kommer att tillåtas i princip” under de kommande tre åren och att man kommer att ge grönt ljus för en rad nya kärnkraftverk längs den kinesiska kusten.