Fusk med energisparlampor

Energisparlampor kräver mer el och ger sämre ljus än vad som anges på förpackningen. EU har känt till saken, men inte agerat. Detta enligt tidningen Süddeutsche Zeitung, som hänvisar till en rapport från den europeiska miljöbyrån EEB.

Enligt EEB-rapporten har tillverkarna medvetet utnyttjat kryphål i reglerna för hur effektiviteten i lamporna ska mätas. Som konsekvens har konsumenterna i Europa använt mer el för lamporna än tillverkarna angett – el som årligen kostat konsumenterna två miljarder euro extra.

Energisparlamporna – alla typer av dem – har enligt EEB även sämre ljusutbyte än vad tillverkarna angett.

Süddeutsche Zeitung uppger att EU känt till fusket sedan 2012 utan att agera. En talesperson för EU-kommissionen förklarr för tidningen att strängare regler för toleransavvikelser vid mätningar av lamporna nu är på gång.