Tjommen och Turbin, urstarka ardennerhästar, i aktion.
Tomas Arlemo

Ett riktigt hästjobb

När Svenska Kraftnät i somras röjde skog gick uppdraget till hästarna Tjommen och Turbin.

Skogsröjningen behövdes i samband med den nya kraftledningen Sydvästlänken, vars dragning mellan Nässjö och Värnamo går genom ett känsligt naturområde där marken är blöt.

Vanliga skogsmaskiner skulle ofrånkomligt ha lämnat stora spår i terrängen, men tack vare Tjommens och Turbins insatser minimerades markskadorna avsevärt.

Med två äkta hästkrafter – för var och en samlade i 750 kilo egen vikt – fraktade Tjommen och Turbin lugnt och tålmodigt bort alla virkeslass med Anders Rosenqvist som engagerad förare.

”Avverkningen är nödvändig för att den nya ledningen ska vara skyddad från nedfallande träd. Skotning av virke med häst är skonsamt för underlaget och kan utföras även vid trånga skogspassager”, säger Guy Mondzo. projektledare på Svenska Kraftnät.