Första elen från vågkraft

sid49_bild2

Sedan mitten av januari levererar Sotenäs kraftverk utanför Lysekil på den svenska västkusten el till det svenska elnätet. Det speciella är kraften produceras 9 kilometer ute till havs genom vågkraft.

Tekniken baseras på vågkraftsaggregat placerade på havsbotten med idén att utnyttja höjdskillnaden mellan vågtopp och vågdal. Aggregaten är förbundna med bojar på ytan som fångar upp vågornas rörelseenergi, som omvandlas till elenergi i generatorerna.

Aggregaten är i sin tur sammankopplade med varandra genom undervattensställverk till en vågkraftspark, som via en sjökabel är kopplad till det landbaserade elnätet.

Det första skedet handlar om 36 generatorer med en sammanlagd effekt på omkring 1 megawatt. Om allt förverkligas enligt plan, ska vågkraftverket bli tio gånger så stort.

En svaghet med vågkraften är att den inte är reglerbar och att den är alltför dyr. ”Även om det kommersiella genombrottet för vågkraft förmodligen ligger ett antal år fram i tiden är det viktigt att testa och lära”, kommenterar Fortumchefen Risto Andsten.

Sotenäs vågkraftverk finansieras av Fortum, den svenska Energimyndigheten och företaget Seabased, som anlitar forskare vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.