Lagrar el i papper

Forskare vid laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet, har tagit fram ett ”power paper”, som satt världsrekord i samtidig ledningsförmåga för joner och elektroner. Med andra ord lagrar energi.

”Energipappret” ser ut och känns som ett plastigt papper. En platta, femton centimeter i diameter och någon tiondels millimeter tjock, kan på bara ett par sekunder lagra 1 F (farad). Materialet går att ladda upp hundratals gånger.

Grunden i materialet är cellulosafibrer som i en högtrycksprocess i vatten spräckts sönder till fibrer inte större än 20 nanometer i diameter. Cellulosafibrerna ligger i en vattenlösning och när en elektriskt ledande polymer tillförs, även den i vattenlösning, lägger polymeren sig som en tunn hinna runt fibrerna.

”De omspunna fibrerna ligger som ett nystan och vätskan i hålrummen mellan fibrerna fungerar som elektrolyt”, förklarar doktoranden Jesper Edberg, en av författarna till en artikel som forskargruppen publicerat i tidskriften Advanced Science.

Tunna filmer som fungerar som kondensatorer finns sedan tidigare, men detta är första gången man lyckats tillverka materialet i tre dimensioner.

Till skillnad mot dagens batterier och kondensatorer är energipappret tillverkat av enkla råvaror – cellulosa och en lätt tillgänglig polymer. Det har låg vikt, är vattenfast och inga tungmetaller krävs. Utmaningen är att få fram metoder för tillverkning i industriell skala.

TEXT: Thor Balkhed