Bjørn Lomborg, internationellt välkänd faktasökare.
Karl Vilhjálmsson

Ekologisk odling sämre för planeten

Den beska vetenskapliga sanningen är att ekologiska produkter inte är nyttigare för människan och sammantaget innebär nackdelar för miljön.

I en artikel i USA Today sammanfattar Bjørn Lomborg, docent vid Köpenhamns handelshögskola och chef för projektet Copenhagen Consensus, en rad gjorda studier i ämnet.

Bland annat hänvisar Lomborg till en studie av Galgano et al från universitetet i Basilicata, Italien, som visar att ekologisk mat inte har några näringsmässiga fördelar framom konventionell odlad mat. Samma slutsats visade häromåret den största jämförelse som någonsin gjorts i ämnet, vid Stanford University.

En annan studie – ledd av Hanna Tuomisto, verksam vid Oxfords universitet – finner att ekologisk odling har betydande miljömässiga nackdelar: till exempel kräver ekologisk mjölk 59 procent, ekologiskt kött 89 procent och ekologisk säd 200 procent mer odlingsmark än motsvarande konventionella produkter.

Ekologisk odling ger även mycket större läckage av kväve och ökar graden av växthusgasutsläpp och markförsurning.

Inte heller i fråga om bekämpningsmedel har ekologisk odling någon given fördel. Till exempel är det ”naturliga” bekämpningsmedlet pyretrin enligt en studie vid universitetet i Cornell ”extremt giftigt” för fisk och bin (och katter) och kopplat till leukemi hos människor. Även kopparsulfat, vanligt inom ekologisk odling, är även vid tillåtna halter giftigt för fisk och kopplat till leverskador på människor, enligt Bjørn Lomborg.

”De stora livsmedelskedjorna investerar allt mer i ett ekologiskt produktsortiment. Men det handlar bara om att ge kunderna känslan att de gör något bra. Sanningen är att ekologiska produkter inte är bättre för din hälsa, är sämre för naturen och planeten och har förfärliga konsekvenser för de allra fattigaste”, säger Bjørn Lomborg.