Oljerevolutionen

sid51_diagram2_svensk

Romklubben menade i en berömd bok 1972 att oljan skulle börja sina 1992, och länge har en allmän uppfattning varit att oljan snart tar slut. Men trots att oljeanvändningen i världen nästan fördubblats sedan 1972, har man aldrig känt till så mycket oljefyndigheter som i dag. Det internationella energiorganet IEA:s senaste bedömning är att åtminstone 6 000 miljarder fat (ett fat är 159 liter) finns kvar att utvinna. Med en förbrukning på dagens nivå (90 miljoner fat om dagen) räcker oljan i så fall 180 år till.

Det som förändrat bilden är i hög grad den teknikrevolution som gjort det möjligt att med små investeringar utvinna så kallad okonventionell olja, som skifferolja. Det har sänkt oljepriserna radikalt, nyligen till under 30 dollar per fat. Enligt sakkunniga kommer de forna prisnivåerna inte att nås på nytt på decennier.