Så höjer sig havet

gissakurvan_bild2

Baserat på data från PSMSL Data Explorer, sammanställda av Ole Humlum.

 

Havets höjning efter år 1900. Att mäta hur havets nivå förändrar sig är komplicerat, och eftersom  jordskorpan rör sig på olika sätt på olika ställen över jorden, kan man inte överföra resultatet från ett ställe till ett annat.

Här en sammanställning från nio så kallade mareografer (anordningar som mäter variationer i havsvattenståndet) utspridda över jordklotet, nämligen i Auckland, Trieste, Newlyn, Cascais, Honolulu, Balboa, San Diego, Key West och New York. De blå prickarna betecknar månatliga medelmätvärden. Den rödvioletta linjen är medelvärdet räknat på en tioårsskala.

Mätningarna visar en oförändrad trend sedan år 1900. Havshöjningen var på gång långt innan atmosfärens koldioxidhalt började öka, och höjningstakten har inte ökat med åren. I genomsnitt sedan år 1900 är den 2,06 mm/år, vilket alltså motsvarar 20,6 centimeter per sekel.